ECE R44/04

Aktuálně platná norma, podle které je chválena naprostá většina dětských autosedaček. Existují dodatky k této normě, které upřesňují schvalovací proces. Dodatek 7 např. stanoví postup při zkoušení chování autosedaček při převrácení vozidla.