Jak dlouho může být miminko v autosedačce?

darwin-infant-recline

Toto je otázka, se kterou se často setkáváme. Při hledání odpovědi na internetu se nejčastěji dozvíte, že nezbytně dlouho. Také tam můžete najít informaci, že první měsíc 30 minut, druhý již hodinu a po třetím měsíci hodinu a půl. Naši italští kolegové zapátrali v odborné literatuře a nalezli studii Univerzity v Bristolu (UK), která přináší částečné odpovědi založené na měření.

Vědci zkoumali některé parametry (okysličení krve a srdeční frekvenci) u 40 kojenců ve věku od jednoho dne do dvou měsíců. V laboratoři simulovali účinky podřimování v autosedačce a zjistili, že přibližně po 30 minutách se množství kyslíku v krvi kojenců výrazně snížilo, zatímco srdeční frekvence se zvýšila. Příčinou dýchacích potíží - tedy sníženého okysličení krve a zvýšené srdeční frekvence, mohou být nedostatečně vyvinuté krční svaly u takto malých dětí, které ještě nejsou schopny udržet hlavu.

Proto je při cestě s novorozencem naprosto nezbytné udělat přestávky, tak aby měl možnost zaujmout polohu vleže a opět dokonale prokysličil svoji krev.

Možná vás napadne otázka, proč mají autosedačky pro nejmenší takový sklon opěrky zad, že těžká hlavička novorozence (25% jeho hmotnosti) tlačí na dechové centrum v prodloužené míše? Opět to souvisí s hmotností jeho hlavy. V případě nehody, se setrvačná síla působící na jeho hlavu rozdělí do dvou směrů, jeden působí do autosedačky a druhý z autosedačky ven. A právě sklon opěrky zad rozhoduje o poměru jejich velikosti. Čím více se sklon blíží vodorovné poloze, tím větší setrvačná síla působí na krk dítěte.

Zdá se to být neřešitelný problém, ale důmysl konstruktérů přinesl řešení v polohování vnitřním roštem. To zajišťuje lepší polohu z hlediska dýchání a v případě nehody, se silami setrvačnosti změní úhel sklonu opěrky zad tak, že zůstává bezpečný.

Příkladem těchto autosedaček je Darwin Recline od Inglesiny a nebo Kiddy Evoluna.